Charles Explorer logo
🇬🇧

Some Problems in Applied Ethics

Class at Faculty of Arts |
AFS100795

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

21.2. úvodní hodina – rozdělení prezentací 28.2. seminář odpadá 6.3. univerzalizace

J. L. Mackie, „Universalization“, in: Ethics inventing right and wrong (1977), s. 83-90 (část kapitoly 4).

 Peter Winch, „Zevšeobecnitelnost morálních soudů“, in: Wittgensteinovská etika, s. 129-144. 13.3. nestrannost

Williams, Bernard, 1981. “Persons, Character, and Morality,” in Moral Luck, New York: Cambridge University Press, s. 1–19.

Crisp, Roger, 2018, „Against Partiality“ https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/26747/Crisp_2018_AgainstPartiality.pdf   20.3. argument v etice

Raimond Gaita, „Fearless thinkers and evil thoughts“, in: Good and Evil: An absolute conception (1991), s. 308-319 (část kapitoly)

Cora Diamond, „Nic než argument?“, in: Problémy etiky II, s. 221-238.   27.3.  lidství

Raimond Gaita, „Zlo přesahující neřest“, in: Sdílené lidství, s. 51-70.

Peter Singer, „Human Life“, in: Practical Ethics 3. ed., s. 71-85.   3.4. vylepšování

Julian Savulescu, „Procreative Beneficence“, Bioethics 5/6, 15, 2001, 413-426.

Jurgen Habermas, 2003. The Future of Human Nature, s. 29-44.   10.4. (anti)natalismus

David Benatar, „Why Coming Into Existence is Always a Harm“, in: Better Never to Have Been, s. 28-49.

McMahan, Jeff. “Causing People to Exist and Saving People’s Lives.” The Journal of Ethics, vol. 17, no. 1/2, 2013, s. 5–35.   17.4. svoboda řeči - k principům

Stanley Fish, „There’s No Such Thing as Free Speech, and It’s a Good Thing, Too“

John Rawls, svoboda slova v A Theory of Justice   24.4. co je mé a co je naše

Friedrich A. Hayek, „Rovnost, hodnota a zásluha“

John Rawls, A Theory of Justice, §11, §17   1.5. seminář odpadá – deadline pro náhradní prezentace 8.5. seminář odpadá – deadline pro písemné rozbory 15.5. – diskuse nad písemnými rozbory textu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Každé setkání bude zaměřeno na jednu otázku či oblast z tzv. aplikované etiky. Budou vybrány dva texty prezentující odlišné názory na danou tématiku, které budou předmětem naší diskuse.

Cílem semináře bude nejen prohloubení znalosti o tématech aplikované etiky, ale také zlepšení argumentačních schopností. Sylabus s podrobným rozpisem témat bude dodán před začátkem semestru, texty budou dostupné v SIS.