Charles Explorer logo
🇬🇧

Latin reading: Nicholas of Cusa, De venatione sapientiae (The Hunt for Wisdom)

Class at Faculty of Arts |
AFS100797

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz latinské četby se bude opírat o text O honbě za moudrostí - De venatione sapientiae z pera vlivného německého autora 15. století, Mikuláše Kusánského. Tento text z autora pozdějšího tvůrčího období ukazuje, že božskou moudrost lze hledat po deseti různých cestách či "polích", která vlastně shrnují Cusanovo hledání pravého jména pro Boha i tradiční úvahy o něm. Četba se bude týkat vybraných pasáží jinak poměrně rozsáhlého díla.

Text není lexikálně ani gramaticky zvlášť obtížný, komplikovanější je ovšem filosofický obsah, o nějž nám na kurzu půjde v neposlední řadě. Na každou hodinu si studenti připravují zpravidla 2 menší tiskové strany textu.

K dispozici je pro domácí přípravu mimo originálu také německý a anglický překlad. Na hodině pracujeme pouze s latinským originálem.