Charles Explorer logo
🇬🇧

Spinoza, Ethics I, II

Class at Faculty of Arts |
AFS100798

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře bude provedení hlubšího kritického rozboru vybraných pasáží a myšlenkových postupů Spinozovy Etiky I, II, což by mělo umožnit lépe proniknout k podstatným prvkům Spinozových ontologických pozic a jeho filosofické antropologie. Zároveň bude kurs zčásti koncipován i jako příprava na příslušný výsek tematického okruhu "racionalismus" v rámci komisionální zkoušky z novověké filosofie (Novověká filosofie II). Primárně se počítá s úrovní výkladu pro oborové studující bakalářského programu Filosofie, vítáni jsou ale rovněž oboroví studující navazujícího magisterského programu.

Kurs bude mít formu semminární četby vybraných pasáží Etiky, prokládané příležitostnými problémově laděnými výkladovými vstupy, popř. referáty. Předpokládá se schopnost čtení anglických textů s porozuměním. Znalost latiny je vítána, není však podmínkou.