Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Study

Class at Faculty of Arts |
AFS200003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do studia má za cíl uvést studenty učitelství na ÚFaR do specifik filosofického myšlení a práce s filosofickými texty. Zároveň poskytne studentům základní přehled o charakteristikách a zvláštnostech jednotlivých oblastí filosofie a etap jejích dějin, jakož i orientaci ve struktuře studia filosofie se zaměřením na vzdělávání na ÚFaR.