Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Philosophy A

Class at Faculty of Arts |
AFS200004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška Seminář A, četba

1. Co je etika? Platón, Ústava I, 343ac-354c

2. Etika ctností - Aristotelés Aristotelés, Nikomachova Etika

1.5-7 (česky, angl. ed. =

1.7).

3. Etika ctností - Aristotelés Aristotelés, Nikomachova Etika II.3-6

4. Etika ctností (dnes) MacIntyre, Ztráta ctnosti, kap. 14 Podstata ctnosti, str. 213-237

5. Immanuel Kant Základy metafyziky mravů, První část, Přechod od prostého mravního rozumového poznání k poznání filozofickému, §§1-11, str. 7-11 (v PDF na SIS).

6. Immanuel Kant ZMM, Druhá část, Přechod od populární mravní filozofie k metafyzice mravů, §§24-38, str. 25-30 (v PDF na SIS).

7. Immanuel Kant O’Neill, A Kantian Approach to Famine Relief

8. Utilitarismus J. S. Mill, Utilitarianism, kap. 2, §1-13; v českém překladu str. 12-22.

9. Utilitarismus J. S. Mill, Utilitarianism, kap. 2, §14-26; v českém překladu str. 22-33 (konec).

10. Utilitarismus (dnes) Singer, Practical Ethics (3. vyd), str. 8-15, 48-53

11. Argumenty, etika a učitel Cora Diamond, „Nic než argument?“ v: Problémy etiky II., s. 221-238.

12. Etika a politika Michael Walzer, „The Problem of Dirty Hands“, Philosophy and Public Affairs 2, 2 (1973) 160-1   Všechny texty naleznete v SIS.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět „Praktická filosofie A“ sestává z přednášky a četby primárních filosofických textů. Začneme od otázky, která se nabízí: Co je etika? Následně projdeme některé pozice zpochybňující univerzalistické nároky etiky a ve většině semestru se budeme zabývat třemi základními rodinami normativních etických teorií: deontologií, utilitarismem a etikou ctností. Závěr semestru bych rád věnoval obecnějším úvahám o „dělání“ etiky a jejím vztahu s politikou.

Během kurzu si studenti ujasní téma písemné práce, kterou píší v návaznosti na tento kurz pod individuálním vedením (předmět „Praktická filosofie II“). Předmět zároveň připravuje na odpovídající části bakalářské zkoušky (část b: Dějiny filosofie, body 6 „Dobro, jednání, vůle“ a 7) „Společnost, stát, právo“; část c: Současná filosofie, okruhy „etika a politická filosofie“).