Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Philosophy A

Class at Faculty of Arts |
AFS200006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

20. 2. úvod: vysvětlení volby textů (a způsobů odkazování), rozdělení referátů 27. 2. Hérakleitos, zlomky B 1, B 2, B 50 (KRS č. 194-196), B 88 (KRS č. 202), B 80 a B 53 (= KRS č. 211-212), B 30 (KRS č. 217); Parmenidés, zlomky B 6 a B 8.5-21 (KRS č. 293 a 296) 5. 3. Anaxagorás, zlomek B 12 (= KRS č. 476); Platón, Faidón 95e-101e 12. 3. Platón, Ústava V, 476e-480a & Ústava X, 597b-598c 19. 3. Platón, Sofistés 241d-242b & 247d-253b 26. 3. Aristotelés, Metafyzika IX, 1 2. 4. Aristotelés, Fyzika II, 1-3 9. 4. Aristotelés, Metafyzika XII, 1-3 a 6-7 16. 4. Cicero, O nejvyšším dobru a zlu III, 23-73 (č. př. str. 266-285) 23. 4. Epikúros, List Menoikeovi 30. 4. Sextus Empiricus, Základy pyrrhónské skepse I, 1-12 7. 5. Plótinos, Enneady IX, 6, 1-4 14. 5. rektorské volno

Veškerá literatura uvedená v sylabu patří mezi primární texty ke komisionální zkoušce Antická filosofie II. Pro PDF těchto textů viz příslušný moodle (po přihlášení zde: https://dl1.cuni.cz/mod/folder/view.php?id=149780).

Annotation

The course will provide an introduction to selected authors and schools of ancient philosophy from the Presocratics, through Plato and Aristotle, to Hellenistic philosophy.