Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Specialized Didactic I

Class at Faculty of Arts |
AFS200016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se soustředí na základní teorie obecné didaktiky a jejich následnou praktickou aplikaci na výuku filosofie. První

část kurzu bude věnována obecnějším tématům a možnostem jejich aplikace ve výuce filosofie, druhá polovina se zaměří na konkrétní vzdělávací metody a praktický nácvik jejich uplatnění ve výuce. Jednotlivé semináře budou zahrnovat kromě přímého zkoušení různých metod či postupů společné hodnocení jednotlivých výstupů a řízenou diskusi, doplňovanou v případě potřeby výkladem vyučujících.

Probírána budou tato obecnější témata:

- specifikum výuky filosofie v kontextu dalších společenských věd

- složky vyučovacího procesu s ohledem na potřeby žáka

- cíle, metody a způsoby hodnocení výuky

- struktura hodiny a větších výukových celků

Konkrétněji se budeme soustředit především na tyto, pro výuku filosofie zásadní, metody, nástroje a témata:

- výklad, umění vysvětlovat, umění ukazovat a úvod k vizuálním pomůckám

- dialogická metoda a diskuse

- skupinová práce

- učení z textu, práce s textem

- metoda objevování a řízeného objevování

- práce s pojmy a argumentace

- metody pro psaní textů

- využívání digitálních technologií ve výuce