Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Specialised Didactic II

Class at Faculty of Arts |
AFS200017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na předmět Základy oborové didaktiky a soustředí se zejména na metody výuky vhodné pro filosofii a možnosti jejich aplikace. Jednotlivé semináře budou zahrnovat především přímé zkoušení různých metod či postupů, společné hodnocení jednotlivých výstupů a řízenou diskusi, doplňovanou v případě potřeby výkladem vyučujících. Ve výuce je využíváno i metody videotréninku pro rozbor výstupů studentů.

Probírána budou tato obecnější témata:

- způsoby hodnocení výuky, zejména hodnocení kompetencí

- struktura hodiny a větších výukových celků

Konkrétněji se budeme soustředit především na tyto, pro výuku filosofie zásadní, metody, nástroje a témata:

 výklad, umění vysvětlovat, umění ukazovat a úvod k vizuálním pomůckám

 dialogická metoda a diskuse

 učení z textu, práce s textem

 práce s pojmy a argumentace

 metody pro psaní textů

 problémová výuka

 využití filmů, hudby, obrazů a dalších médií ve výuce

 práce s prvky dramatické výchovy