Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psychology

Class at Faculty of Arts |
AFS200018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní přehled o psychologických pojmech, teoriích i školách. Probírána budou tato témata:

- stručné dějiny psychologie

- hlavní psychologické směry (psychoanalýza, behaviorismus, gestaltismus, humanistická psychologie aj.)

- obecná psychologie

- vývojová psychologie

- sociální psychologie

- psychologie osobnosti

- metodologie psychologického výzkumu

- vhodné zdroje k psychologii pro výuku

Kurz kombinuje přednáškové bloky se seminárním způsobem práce (rozbor kazuistik, četba textů, diskuse nad vybranými problémy).