Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Sociology

Class at Faculty of Arts |
AFS200019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní přehled o sociologických pojmech, teoriích i školách a rozvíjet sociologický způsob přemýšlení nad vybranými problémy současné společnosti. Probírána budou tato témata:

- stručné dějiny sociologie

- hlavní sociologické školy (frankfurtská škola, interpretativní sociologie, sociální konstruktivismus, strukturální funkcionalismus...)

- metody sociologického výzkumu

- socializace, deviace, sociální kontrola

- sociální skupiny

- společnost a její vrstvy

- podoby moci

- sociologie rodiny a školy

- zdroje k výuce a dalšímu vzdělávaní

Kurz kombinuje přednáškové bloky se seminárním způsobem práce (četba textů, analýza vybraných problémů, rozbor výzkumů).