Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Law

Class at Faculty of Arts |
AFS200020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem je poskytnout budoucím pedagogům „Základů společenských věd“ na středních školách poznatky o právu a právní vědě nezbytné pro náležitou výuku tohoto předmětu. J

Probírána budou tato témata:

 dějiny práva a základy filosofie práva,

 základní právní pojmy

 právní odvětví a instituce

 právní řád ČR

 právo a spravedlnost,

 vztah práva, etiky a politiky

 normotvorba a aplikace právních norem

 evropské a mezinárodní právo

 základy práva ústavního, trestního, občanského a obchodního

Kurz kombinuje přednáškové bloky se seminárním způsobem práce (četba a interpretace kazuistik, analýza vybraných problémů, práce se Sbírkou zákonů).