Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Political Science

Class at Faculty of Arts |
AFS200022

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je poskytnout systematické uvedení do politické vědy. Kurz je koncipován s ohledem na možné další pedagogické působení jeho absolventů.

Hlavní témata kurzu:

• Stručné dějiny oboru

• Politologie jako věda - metody, koncepty

• Vlády, systémy, režimy

• Politické ideologie

• Stát

• Volební systémy

• Globální politika a mezinárodní vztahy

• Mechanismy vládnutí

Kurz kombinuje přednáškové bloky se seminárním způsobem práce (četba textů, analýza vybraných problémů, rozbor výzkumů).