Charles Explorer logo
🇬🇧

Latin (BA, double-subject)

Class at Faculty of Arts |
AFS400009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V tomto kurzu studenti filozofie a religionistiky jako začátečníci studují latinu jako jazyk filozofických textů. Od samého počátku budou studenti pracovat s originálními texty starověkých a středověkých filozofů a při jejich četbě a rozboru si budou postupně osvojovat veškerou latinskou morfologii a základy latinské syntaxe. Cílem je omezit na minimum čistě filologický přístup k výuce jazyka a soustředit se na detailní rozbor reálných jazykových projevů latinské filozofické literatury. Tento přístup ovšem předpokládá aktivní a motivovanou reakci studentů.

Pokud se to ukáže možné, ve druhém semestru přejde výuka k četbě souvislého antického filozofického textu, významného v dějinách evropské filozofie