Charles Explorer logo
🇬🇧

Greek I [1]

Class at Faculty of Arts |
AFS500005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

4. 10. 2019 Úvodní hodina: lekce 1-2 (alfabéta, fonetika, diakritika, interpunkce, přízvuk).11. 10. Zkoušet se bude látka z lekce 3 (o-kmenová deklinace, člen), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 3.18. 10. Zkoušet se bude látka z lekce 4 (a-kmenová deklinace), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 4.25. 10. Zkoušet se bude látka z lekce 5 (indikativ, infinitiv a imperativ prézentu a futura aktiva thematických sloves), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 5.

Na úvod hodiny si napíšeme první průběžný testík.1. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 6 (indikativ imperfekta a aoristu aktiva thematických sloves), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 6.8. 11. Zkoušet se nebude. Číst budeme řeckou četbu z lekce 7. 15. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 8 (tvary mediopasiva), a to pouze ústně. Číst budeme řeckou četbu z lekce 8. 22. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 9 (třetí deklinace), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 9.

Na úvod hodiny si napíšeme druhý průběžný testík. 29. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 10 (tvary participia aktiva), a to pouze ústně. Číst budeme řeckou četbu z lekce 10. 6. 12. Zkoušet se budou slovesné stupnice z lekce 11.8. Číst budeme řeckou četbu z lekce 11. 13. 12. Zkoušet se bude látka z lekce 12 (stupňování adjektiv a adverbií), a to pouze ústně. Číst budeme řeckou četbu z lekce 12. 20. 12. 2019 Číst budeme doplňkovou četbu z lekce 12 (str. 121) a podle možnosti a dotazů studentů si projdeme vybraná cvičení z lekcí 9-12 a modelový zápočtový test.  10.1. 2020 První možný termín pro psaní zápočtu.

Annotation

Greek for Beginners.