Charles Explorer logo
🇬🇧

Greek II [2]

Class at Faculty of Arts |
AFS500025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

19. 2. Zkoušet se bude látka z lekce 28 (konjukntiv a optativ athematických sloves). Číst se bude základní řecká četba z lekce 28. 26. 2.

Zkoušet se bude průřez všemi časy athematických sloves dle lekce 28.5. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 28 4. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 29 (prostokmenná athematická slovesa). Číst se bude základní základní řecká četba z lekce 29.11. 3.

Zkoušet se bude Přehled stupnic athematických sloves ze strany 294. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 29.18. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 30 (athematické aoristy ἔβην. ἔγνων a ἔφῡν). Číst se bude základní řecká četba z lekce 30.25. 3.

Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 30. 1. 4. Zkoušet se bude látka z lekce 31 (sloveso οἶδα a tvary duálu). Číst se bude základní řecká četba z lekce 31. 8. 4.

Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 31.  15. 4. Zkoušet se nebude. Číst se bude základní řecká četba z lekce 32. 22. 4.

Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 32. 29. 4. Zkoušet se bude látka z lekce 33 (číslovky). Číst se bude základní řecká četba z lekce 33.

Připravte si též četbu s výpočty letopočtu ze strany 328.6. 5. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 33.  13. 5.

Příprava na zkoušku: procvičování paradigmat, věty.

Annotation

Greek for Intermediates.