Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper II

Class at Faculty of Arts |
AFS500065

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Písemná práce pro navazující magisterské studenty oboru filosofie.

Samostatná písemná práce v rozsahu cca 15-20 normostran s odlišným obsahem od práce diplomové a bakalářské. Student si volí téma, které nejprve schválí interní pedagog z ÚFaRu. Student téma v průběhu semestru se zvoleným pedagogem konzultuje a samostatně s využitím doporučené literatury zpracuje. Práci průběžně diskutuje v konzultačních hodinách, případně je vyzván k jejímu přednesení v rámci pedagogem doporučené přednášky nebo semináře.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.