Charles Explorer logo
🇬🇧

MA Course II: Hodnoty a rozum

Class at Faculty of Arts |
AFS500078

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kniha "Ethics and the Limits of Philosophy" Bernarda Williamse představuje vyvrcholení jeho dlouholeté práce v oblasti etiky a jeho kritiky morální filosofie. Tato kritika vychází z myšlenky, že filosofický projekt jakožto pokus o objektivní, universálně platné, etické teorie deformuje samotnou etiku, která je ze své podstaty historicko-kulturně zakořeněná.

Morální filosofie tak může vést nejenom k dezinterpretaci etického života ale i k jeho rozvracení, k šíření etické skepse. Williamsova alternativa je komplexní forma relativismu ("relativism of distance").

Jelikož Williamsův postup spojuje přímou diskusí základních otázek s diskusí klasických teorií (konkrétně Aristotelové, Kantové a Utilitarismu) a některých současných filosofických proudů, otevírá jeho kniha mnoho z hlavních témat současné "analytické" etiky. Kurs bude také konfrontovat Williamsovou pozici s koncepcemi dvou současných myslitelů, Thomase Nagela-jeho obhajobu formy kantianismu jako odpověď na Williamsovou kritickou pozici´-a Rai Gaity-jeho "absolutní koncepci" dobra a zla jako alternativy k Williamsovu relativismu.