Charles Explorer logo
🇬🇧

Patocka´s Phenomenology II

Class at Faculty of Arts |
AFS500095

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Patočkova fenomenologie II

Kurz věnovaný základním konceptům Patočkovy fenomenologie 60. a 70. let. Kombinovanou formou přednášek a seminární četby budeme systematickým způsobem sledovat Patočkovo pojetí prostoru, koncepci pohybu, resp. pohybů lidské existence, a v souvislosti s tím význam těla a intersubjektivity. Jedním z cílů kurzu je zasadit do celistvého rámce Patočkovo úsilí o vybudování asubjektivní fenomenologické filosofie.