Charles Explorer logo
🇬🇧

Porphyry, the Sentences

Class at Faculty of Arts |
AFS500097

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Porfyrios

Sentence (neboli Jak vystoupit do inteligibilního světa)

Lenka Karfíková, Štěpán Špinka

ZS 2013/14 čtvrtek 19,10-20,40

(FF, Nám. J. Palacha, místnost 225)

Četba a interpretace Porfyriových Sentencí, jež jsou pokusem o systematizaci Plotinovy nauky týkající se vztahu duše a těla, charakteristik tělesného a netělesného, intelektu v jeho jednotě a mnohosti. Posluchači ÚFaR si mohou kurs zapsat jako magisterský nebo výběrový; posluchači ETF jako seminář z filosofie nebo výběrový kurs. Atest bude udělen za překlad a výklad pasáže textu nebo za seminární práci.

Edice

• Brisson, L. (vyd.) et alii, Porphyre. Sentences, I, Paris 2005, str. 308-378.

• Lamberz, E.: Porphyrii Sententiae ad intelligibilia ducentes, Leipzig 1975.

• Mommert, B.: Πορφυρίου Ἀφορμαὶ πρὸς τὰ Νοητά = Porphyrii Sententiae ad intelligibilia ducentes, Leipzig 1907.

Překlady

• Brisson, L. (vyd.) et alii, Porphyre. Sentences, I, Paris 2005, str. 309-379.

• Dillon, J., in: Brisson, L. (vyd.) et alii, Porphyre. Sentences, II, Paris 2005, str. 795-835.

• Sodano, A. R.: Porfirio, Introduzione agli intelligibili (trad., commento e note), Napoli 1979.

Další literatura

• Brisson, L. (vyd.) Porphyre. Sentences, I-II, Paris 2005 (úvod a komentář).

• Hadot, P., Plotin, Porphyre : Études néoplatoniciennes, Paris 1999.

• Reverdin, O. (vyd.), Porphyre : Huit exposés suivis de discussions (Vandoeuvres-Genève, 30 août-5 septembre 1965), H. Doerrie et alii, Vandoeuvres-Genève 1966.

• Smith, A., Porphyry’s place in the Neoplatonic tradition: A study in post-Plotinian Neoplatonism, The Hague 1974.

• Zambon, M., Porphyre et le moyen-platonisme, Paris 2002.