Charles Explorer logo
🇬🇧

Plato’s Parmenides 128a-134e: The Birth of the Problem of Universals

Class at Faculty of Arts |
AFS500102

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zatímco druhá a častěji komentovaná část Platónova dialogu Parmenidés předjímá svými hypotézami o Jednom bohatě vrstvené neoplatónské ontologie, jeho první část nabízí zdaleka nejpodrobnější diskusi platónských idejí, kladených mladým Sókratem a kriticky zkoumaných starým Parmenidem. Hlavním cílem semináře je vyložit jednotlivé kroky kladení a následné diskuse idejí a participace věcí na idejích - postup této diskuse přitom budeme chápat jako náčrt budoucích diskusí na téma univerzálií jako "toho, co se vypovídá o mnoha entitách." Kurz je určen všem studentům jednooborového i dvouoborového navazujícího magisterského studia. Po dohodě s vyučujícím lze zapisovat též jako výběrový kurz. Členění textu 128a-134e: (1) 128a-e (Sókratés a Zenón, Parmenidova teze podle Sókrata) (2) 128e-130a (první kladení idejí) (3) 130b-e (co lze vztahovat k idejím čili rozsah kladení idejí) (4) 130e-131e (participace a problém části a celku) (5) 132a-b (velikost a participační regres) (6) 132b-c (ideje jako výtvory mysli) (7) 132c-133a (podobnost a participační regres) (8) 133a-134e (problém oddělenosti, dvě námitky)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je vyjasnit různé osnovy participaci věcí na idejích v první části Platónova Parmenida (tedy otázku imanence a transcendence) a zároveň vyjasnit, do jaké míry jsou v tomto textu předjímány budoucí diskusí na téma univerzálií.