Charles Explorer logo
🇬🇧

Kants’ Critique of Judgment IV

Class at Faculty of Arts |
AFS500103

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

prof. Pavel Kouba

Kantova „Kritika soudnost“ III

(Kants’ Critique of Judgment.)

čtvrtek 17.30–19.10 (225)

Pokračování četby pro magisterské studenty (mag. kurs), doktorandy, příp. další vážné zájemce o Kantovu filosofii.

V ZS 2013/14 budou na pořadu §§ 55-60, tj. dialektika estetické soudnosti, případně – jako přechod k ke kritice teleologické soudnosti – četba Úvodu (I-IX). Předběžná znalost prvního dílu spisu se předpokládá.

Požadavky ke zkoušce:

Předpokladem udělení atestu je pravidelna aktivní účast na semináři a příprava alespoň 1 protokolu z probíraného

úseku textu.