Charles Explorer logo
🇬🇧

Kants’ Critique of Judgment V

Class at Faculty of Arts |
AFS500112

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Závěrečná část četby Kantovy Kritiky soudnosti se bude konat formou blokového semináře a je určena pouze studentům, kteří se četby účastnili v minulých semestrech.