Charles Explorer logo
🇬🇧

Principles of Plato´s Cosmology

Class at Faculty of Arts |
AFS500115

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

2.10.2014            Úvodní hodina 1.     Téma: Tvůrce světa a vzor 9.10.2014            Pasáže z Timaia: 27d5-28b2, 28c3-29a6, 29d7-30b6, 30c2-30d1, 36d8-37a2, 46d5-6, 47e3-5, 48e2-49a6, 50c4-6. 16.10.2014          Halfwassen, J. Der Demiurg : Seine Stellung in der Philosophie Platons und seine Deutung im antiken Platonismus. in: Neschke-Hentschke (ed.). Platos Timaios, Beiträge zu seiner Rezeptions geschichte. Louvain-Paris 2000.s. 39-62. 23. 10. 2014        Menn, S. Plato on God as Nous. Carbondale-Edwardsville 1995. s. 1-20 a 34-59.   2.     Téma: Nutnost a příjemkyně 30.10.2014          Pasáže z Timaia: 44d3-c6, 46c7-48a5, 48a5-53a7, 68e1-69c3. 6.11.2014            Johansen, P.  Plato's natural philosophy : a study of the Timaeus-Critias. Cambridge 2004. s. 92-116. 13.11.2014          Baeumker, C. Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie : Eine historisch-kritische Untersuchung. Münster 1890. s. 151-188. Volně ke stažení na https://archive.org/details/dasproblemdermat00baeu   3.     Téma: Duše

Normal 0 21 false false false

CS

X-NONE

X-NONE

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="267">

<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name=

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je systematicky představit klíčové prvky Platónovy kosmologie na základě interpretace vybraných pasáží dialogu Timaios. Postupně se budeme věnovat následujícím tématům:

1. Tvůrce světa a vzor,

2. Nutnost a příjemkyně,

3. Duše,

4. Vznik světa. V dialogu Timaios je rozpracováván vztah mezi tělesným světem a příčinami jeho vzniku (vznikání?). Svět je představován jako nesamostatný obraz inteligibilního vzoru, který musí stále vznikat v něčem jiném, nežli je on sám. V rámci rozvíjení tohoto chápání světa Platón důkladněji nežli jinde probírá některé své tradiční nauky (např. participace tělesného na idejích) a zároveň nastoluje témata, která z jiných dialogů v této podobě neznáme (např. nutnost, příjemkyně). Každému tématu budeme věnovat tři sezení. Na prvním se seznámíme s relevantními místy Timaiovy řeči. V dalších dvou sezeních pak budeme o daném tématu diskutovat na základě dvou vybraných interpretací.