Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Greek Collectivism: Aristophanes and Plato

Class at Faculty of Arts |
AFS500117

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Starořecký kolektivismus: Aristofanés a Platón

Ancient Greek Collectivism: Aristophanes and Plato  

FF UK, ÚFaR (ZS 2014)  

Čt 17:30, místnost 225V

Vedení: Jakub Jinek  

Požadavky: 1) aktivní účast; 2) referát a odevzdání jeho písemné podoby  

Anotace

Četba Aristofanova Ženského sněmu a Platónových dialogů Ústava a Timaios s cílem posoudit povahu Platónových filosofických návrhů na radikální společenskou změnu.  

Program semináře 1) Úvodní hodina                                                                                                                (2. 10.) 2) Platón, Resp. III,412b--IV,423c (výběr a život strážců, společenství majetku)             (9. 10.) 3) Aristofanés, Eccl. 169-240, 372-477 (Praxagořin proslov a průběh sněmu)                   (16. 10.) 4) Aristofanés, Eccl. 520-650 (Proxagořin program I: společný majetek, ženy a děti)      (23. 10.) 5) Aristofanés, Eccl. 651-729 (Proxagořin program II: způsob života)                               (30. 10.) 6) Aristofanés, Eccl. 730-1111 (problémy s uskutečněním: majetek, pohlavnost)(6. 11.) 7) Platón, Resp. V,449a-453e ("první vlna": rovnost žen - uvedení a aporie)                   (13. 11.) 8) Platón, Resp. V,453e-457c (řešení: rovnost žen možná i nejlepší)                                 (20. 11.) 9) Platón, Resp. V,457c-462e ("druhá vlna": komunismus žen a dětí, jednota obce)       (4. 12.) 10) Platón, Resp. V,462e-471c (užití pro "naši obec")                                                         (11. 12.) 11) Platón, Resp. V,471c-474c; Tim. 17a-19b (přechod ke "třetí vlně": filosofové-králové, shrnutí)

            Aristofanés, Eccl. 1112-1182 (závěr: nejdelší slovo světové literatury)                   (18. 12.) 12) Shrnutí a diskuse (v případě úspěchu: prémie!)                                                                       (8. 1.)  

Literatura

Primární k Aristofanovi

Aristofanés, Ženský sněm, přel. A. Krejčí, Praha 1915.

Aristofanés, Ženský sněm, přel. F. Stiebitz, Praha 1924.

Aristophanes, Ecclesiazusae, vyd., kom., úvod B. B. Rogers, Oxford 1902.

Aristophanes, Ecclesiazusae, vyd., kom., úvod R. G. Ussher, Claredon, Oxford 1973.

Aristophanes, Ecclesiazusae, vyd., kom., úvod A. H. Sommerstein, Warminster 1998.

Aristophanes, Frauen in der Volksversammlung, přel. a upr. D. Bremer - N. Holzberg, Stuttgart 2004.

Aristophanes, Ecclesiazusae, přel. J. Lindsay, in: The Complete Plays of Aristophanes, New York 1964.

Aristophanis Ecclesiazusae, vyd., kom., úvod J. van Leeuwen, Lugdunum Batavorum 1905.  

Sekundární k Aristofanovi

A. M. Bowie, Aristophanes. Myth, Ritual, and Comedy, Cambridge 1993, str. 254-267.

P. Cartledge, Aristophanes and His Theatre of the Absurd, Bristol 1990, str. 32-42.

M. A. Dettenhofer, Praxagoras Programm. Eine politische Deutung von Aristophanes’ Ecclesiazusai als Beitrag zur inneren Geschichte Athens im 4. Jahrhundert v. Chr., in: Klio, 81, 1999, str. 95-111.

K. J. Dover, Aristophanic Comedy, London 1972.

B. Freydberg, Philosophy and Comedy. Aristophanes, Logos, and Eros, Bloomington (IA) 2008, kap. 3: "Assemblywomen: Eros and Human Law", str. 111-157.

U. Holzberg, Aristophanes: Sex und Spott und Politik, Beck, München 2010, str. 190-205.

J. Huber, Zur Erklärung und Deutung von Aristophanes‘ Ecclesiazusen, diss. Heidelberg 1974, str. 229-249.

D. M. MacDowell, Aristophanes and Athens. An Introduction to the Plays, Oxford 1995.

S. Saïd, L’Assembleé des Femmes: les femmes, l’economie et la politique, in: Aristophane, Les femmes et la cite, Fontenay aux Roses 1979, str. 33-70; anglicky: The Assemblywomen: Women, Economy, and Politics, in: E. Segal (vyd.), Oxford Readings in Aristophanes, Oxford - New York 1996.

A. H. Sommerstein, Introduction, in: Aristophanes, Ecclesiazusae, Warminster 1998, str. 1-32.

H. Steinthal, Zwischen Ernst und Irrsinn. Zu den Rittern und Ecclesiazusen des Aristophanes, in: Gymnasium, 97, 1990, str. 484-506.  

Sekundární k Platónovi

J. Adam, The Republic of Plato, I, Cambridge 1905, App. 1 to Book V, str. 345-355.

J. Annas, Plato’s Republic and Feminism, in: G. Fine (vyd.), Plato 2: Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford 1999, str. 265-279.

J. F. M. Arendts, Die Einheit der Polis. Eine Studie über Platons Staat, Leiden aj. 1988, kap. V, str. 161-206.

M. F. Burnyeat, Utopia and Fantasy: The Practicability of Plato’s Ideal Just City, in: G. Fine (vyd.), Plato 2: Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford 1999, str. 297-308.

J. A. Faris, Is Plato’s a Caste State, Based on Racial Differences?, in: The Classical Quarterly, 44, 1950, str. 38-43. - proti Popperovi

D. Hall, The Republic and the Limits of Politics, in: Political Theory, 5, 1977, str. 293-313. - slušné

G. Klosko, Implementing the Ideal State, in: The Journal of Politics, 43, 1981, str. 365-389. - diskuse se Straussem

G. M. Mara, Politics and Action in Plato’s Republic, 36, 1983, 596-618. - diskuse se straussiány

E. L. Minar, Jr., Pythagorean Communism, in: Transactions and Proceedings of the American Philological Associtaion, 75, 1944, str. 34-46. - historické

D. R. Morrison, The Utopian Character of Plato’s Ideal City, in: G. R. F. Ferrari, The Cambridge Companion to Plato’s Republic, Cambridge 2007, str. 232-255. - obecně o utopii

P. Knockenberger, Zu Platons Behandlung der Frauenfrage in Rahmen der Politeia, Ludwigsburg 1902.

H.-J. Krämer, Das Problem der Philosophenherrschaft bei Platon, in: Gesammelte Aufsätze zu Platon, Berlin - Boston 2014, str. 385-401.

M. S. Lane, Plato, Popper, Strauss, and Utopianism: Open Secrets?, History of Philosophy Quarterly 16, 1999, str. 119-142.

P. W. Ludwig, Eros in the Republic, in: G. R. F. Ferrari, The Cambridge Companion to Plato’s Republic, Cambridge 2007, str. 202-231. - V. a IX. kniha - slabší, straussiánské

S. M. Okin, Philosopher Queens and Private Wives: Plato on Women and the Family, in: Philosophy and Public Affairs, 6, 1977, str. 345-369. žena

K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, I, Praha 1994, kap. 4-9.

C. D. C. Reeve, Philosopher-Kings. The Argument of Plato’s Republic, Indianapolis - Cambridge 1988, str. 170-220.

S. Rosen, Plato’s Republic. A Study, New Haven - London 2005, str. 171-197.

A. W. Saxonhouse, The Philosopher and the Female in the political Thought of Plato, in: Political Theory, 4, 1976, str. 195-212.

M. Schofield, The Noble Lie, in: G. R. F. Ferrari, The Cambridge Companion to Plato’s Republic, Cambridge 2007, str. 138-164.

R. Spaemann, Die Philosophenkönige, in: O. Höffe (vyd.), Platon. Politeia, Berlin 1996, str. 121-133.

L. Strauss, O Platónově Ústavě, in: Obec a člověk, Praha 2007, str. 58-147.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba Aristofanova Ženského sněmu a Platónových dialogů Ústava a Timaios s cílem posoudit povahu Platónových filosofických návrhů na radikální společenskou změnu.