Charles Explorer logo
🇬🇧

Descartes: Regulae ad directionem ingenii

Class at Faculty of Arts |
AFS500118

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

"Pravidla pro vedení rozumu" představují nejrozsáhlejší a nejucelenější podání koncepce Descartovy metody a "logiky vědeckého zkoumání" a jako taková jsou důležitým klíčem pro náležité porozumění Descartovým hlavním publikovaným filosofickým i vědeckým textům. Seminář bude mít podobu detailní komentované četby a interpretace textu "Pravidel" s ohledem na širší kontext Descartova myšlení.

Budeme pracovat s bilingvním latinsko-českým vydáním "Pravidel" (Praha: OIKOYMENH 2000). Náročnost práce bude odpovídat úrovni ukončeného bakalářského studia filosofie. Elementární znalost latiny je výhodou, nikoli však podmínkou.