Charles Explorer logo
🇬🇧

Lévinas, Totality and Infinity

Class at Faculty of Arts |
AFS500119

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Lévinas, Totalita a nekonečno

V kurzu budou čteny a komentovány vybrané pasáže z knihy francouzského myslitele Emmanuela Lévinase (1906-1995) Totalita a nekonečno. Cílem kurzu je v diskusi osvětlit základní pojmy Lévinasovy etické vize: totalita, nekonečno, Tentýž, Druhý, interiorita, exteriorita a epifanie Tváře.

Literatura:

Lévinas, Emmanuel, Totalita a nekonečno, Praha: Oikoymenh, 1997, překlad M. Petříček a J. Sokol.

Lévinas, Emmanuel, Existence a ten, kdo existuje, Praha: Oikoymenh, 1997, překlad P. daniš.

Bouretz, Pierre, Svědkové budoucího času III, Strauss, Jonas, Lévinas, Praha: Oikoymenh, 2009, překlad M. Pokorný.

Barbaras, Renaud, Druhý, Praha: Filosofia, 1998, překlad J. Fulka.

Podmínky k atestu:

Písemná práce v rozsahu 3000 slov.