Charles Explorer logo
🇬🇧

Metaphor and Thought II

Class at Faculty of Arts |
AFS500123

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Upozornění:

V SISu nově najdete PDF s pasážemi na poslední dva semináře. Hlavními texty budou Rorty (od oddílu 4) a Heidegger (od místa zatrženého na hand-outu), z Merleau-Pontyho budeme komentovat vybraná místa ze stran 35-37. (Pozor, některým studentům se zřejmě soubor v SISu nezobrazuje - v takovém případě napište a pošlu Vám ho mailem.)

Poznámka k letnímu semestru (Myšlení a metafora II): budeme dále rozvíjet program semináře vytyčený již v ZS; vedle moderních textů (Ricoeur, Derrida, pasáže z Rortyho knihy Filosofie jako zrcadlo přírody) se podrobněji vrátíme k roli metafory na přechodu mezi smyslovostí a myšlením, a tím také k nejúspěšnějším a nejtrvalejším filosofickým metaforám, od Platónova "oka duše" až po Descartovo "přirozené světla rozumu". Více v úvodním semináři LS. Literatura vložená do SISu pro minulý semestr zůstává v platnosti, nové texty budou již doplňovány pod název "Metafora a myšlení II".

Východiskem semináře je Aristotelovo pojetí metafory (Poetika 21, 1457b6-33 & 22, 1459a4-8; Rétorika III, 10, 1410b10-1411b21) a spolu s ním rozdíl metafory a přirovnání, pro jehož výklad se obrátíme ke Quintilianovým Základům rétoriky VIII, 6, 1-20. Na základě těchto textů se budeme zabývat metaforou současně v každodenní řeči, v poesii i ve filosofii. Jednou z klíčových otázek tohoto zkoumání bude motiv obraznosti, bez níž je metafora podle všeho nemožná - a navíc předpokládá obraznost alespoň do jisté míry sdílenou a veřejnou. Postupně by se mělo dostat na autory, kteří navazují na aristotelské pojetí a vyvozují z něj ontologické závěry (Ricoeur, Derrida, částečně Quine), i na autory nabízející nový styl rozpravy o metafoře, až už jde o Donalda Davidsona a jeho tezi, podle níž nemá metafora žádný zvláštní význam odlišný od významu výrazů, jichž užívá, nebo Teda Cohena a jeho důraz na blízkost metafory a vtipu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Upozornění:

V SISu nově najdete PDF s pasážemi na poslední dva semináře. Hlavními texty budou Rorty (od oddílu 4) a Heidegger (od místa zatrženého na hand-outu), z Merleau-Pontyho budeme komentovat vybraná místa ze stran 35-37. (Pozor, některým studentům se zřejmě soubor v SISu nezobrazuje - v takovém případě napište a pošlu Vám ho mailem.)

Poznámka k letnímu semestru (Myšlení a metafora II): budeme dále rozvíjet program semináře vytyčený již v ZS; vedle moderních textů (Ricoeur, Derrida, pasáže z Rortyho knihy Filosofie jako zrcadlo přírody) se podrobněji vrátíme k roli metafory na přechodu mezi smyslovostí a myšlením, a tím také k nejúspěšnějším a nejtrvalejším filosofickým metaforám, od Platónova "oka duše" až po Descartovo "přirozené světla rozumu". Více v úvodním semináři LS. Literatura vložená do SISu pro minulý semestr zůstává v platnosti, nové texty budou již doplňovány pod název "Metafora a myšlení II".

Seminář zkoumá Aristotelovo pojetí metafory (Poetika 21, 1457b6-33 & 22, 1459a4-8; Rétorika III, 10, 1410b10-1411b21) a proměny chápání metafory u dalších myslitelů až po Paula Ricoeura či Donalda Davidsona.

Seminář je součástí magisterského studia. Ostatní studenti ho mohou zapisovat jako výběrový kurz po dohodě s vyučujícím.