Charles Explorer logo
🇬🇧

What si a Revolution? II

Class at Faculty of Arts |
AFS500124

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem tohoto kurzu je zamyslet se nad pojmem revoluce v duchu myslitelů, jako je Marx, Arendtová, Lefebvre, Deleuze a Guattari. Naší snahou bude uvést revoluční proces do souvislosti se sociální produkcí a temporální strukturou lidské společnosti.

Východiskem bude četba Marxova "18. brumairu Ludvíka Bonaparta", na kterou naváže četba spisu "O revoluci" od Arendtové a studium dalších textů. Půjde přitom nejen o problematizaci samotného pojmu "revoluce", ale také o znovupromyšlení vztahu mezi státem a různými složkami populace.

V této souvislosti bude nutné překročit od třídního dělení společnosti k mnohem elementárnějším rozdílům, jako je rozdíl mezi lumpenproletariátem a proletariátem, či rozdíl mezi masami a lidem.