Charles Explorer logo
🇬🇧

The rhetoric basis of Aristotles Cattegories

Class at Faculty of Arts |
AFS500125

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

doc. Petr Rezerk

Aristotelovy Kategorie na půdě rétorické

(magisterský kurs)

Kurz poskytne přehled základních výkladů Kategorií a doplní je systematickou analýzou kontextu původu otázky v

řečové situaci. Odtud pak odvozována důvěryhodnost a přesvědčivost elementů filozofického diskurzu.

Rozsah: 1/1

Požadavky: Přednesení referátu (podle zaměření studenta) a odevzdání jeho písemné verze‚ 6-9 stran) na konci semestru (se zapracováním námitek z diskuse k referátu).

Literatura:

Barnes, J., Schofield, M., Sorabji, R., (eds.), Articles on Ariostle, vol. I., Science, London 1975.

Oesterreich, P. L., Fundamentalrhetorik. Untersuchung zu Person und Rede in der Öffentlichkeit,

Hamburg 1990.

Rezek, P. (ed.), Logos apofantikos,Praha 1999.

Schmitz, H., Die Ideenlehre des Aristoteles, Bd. 2, Platon und Aristoteles, Bonn 1985.