Charles Explorer logo
🇬🇧

Kant´s Principles fo Experience

Class at Faculty of Arts |
AFS500127

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kapitola o zásadách veškeré možné zkušenosti představuje v jistém smyslu vyvrcholení Kritiky čistého rozumu, nakolik v ní má být dána odpověď na otázku, jak jsou možné syntetické soudy a priori. Neboť s termínem "zásady" má Kant na mysli právě základní syntetické soudy a priori. Podle tabulky kategorií je Kant rozděluje na axiomata názoru (kategorie kvantity), anticipace vnímání (kategorie kvality), analogie zkušenosti (kategorie relace) a postuláty empirického myšlení (kategorie modality). A stejně jako jsou kategorie rozlišeny na matematické (kategorie kvantity a kvality) a dynamické (kategorie relace a modality), jsou na matematické a dynamické rozděleny také zásady. Axiomata názoru a anticipace vnímání jakožto matematické zásady představují Kantovo vyrovnání s novověkým ideálem matematické přírodovědy. Ukazuje se zde, jak si Kant představuje aplikaci matematiky na předměty zkušenosti. V semináři se zaměříme na matematické zásady a budeme zkoumat Kantvy důkazy jejich formulací.

Předpokladem zápočtu protokol ze semináře a seminární práce.

Literatura:

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (jakékoliv vydání)

Sekundární literatura:

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, vyd. G. Mohr a M. Willaschek, Berlin 1998 (Kooperativní komentář)

P. Guyer, Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge 1987

I. Schüssler, Philosophie und Wissenschaftspositivismus. Die mathematischen Grundsätze in Kants Kritik der reinen Vernunft und die Verselbständigung der Wissenschaften, Frankfurt a. M. 1979.