Charles Explorer logo
🇬🇧

Political Thought of Carl Schmitt

Class at Faculty of Arts |
AFS500128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Politické myšlení carla schmitta

Carl Schmitt's Political Thought  

FF UK, ÚFaR (LS 2015)  

Konání: Čt 12:30, místnost 218 vedení: Jakub Jinek - Lukáš Kollert

Požadavky: 1) aktivní účast a příprava četby; 2) referát; 3) odevzdat písemnou podobu referátu  

Anotace  

Mimořádně nadaný, inspirativní a vlivný, ale také mimořádně kontroverzní a problematický. Pro jedny takřka paradigmatický příklad intelektuála, který selhal, pro jiné nejmladší klasik moderního politického myšlení (Münkler, Willms), jenž zásadně ovlivnil (nejen) německou státovědu a německé poválečné zřízení (Berthold) - i tak lze stručně charakterizovat Carla Schmitta. Nebude zřejmě přehnané, pokud jej označíme za Heideggera politické filosofie 20. století. Jeho vliv lze vystopovat u myslitelů napříč celým politickým spektrem od konzervativců po radikálně levicové teoretiky. Cílem kurzu je zmapovat klíčová témata jeho politického myšlení.   

Program semináře   1) Úvodní hodina (19. 2.) 2) Diktatura a suverenita (26. 2.) 3) Politická theologie I (5. 3.) 4) Liberalismus, parlamentarismus a demokracie. Reprezentace a zastoupení (12. 3.) 5) Pojem politična I (19. 3.) 6) Pojem politična II (26. 3.) 7) Ústava, ústavní změna, legalita a legitimita (2. 4.) 8) Totální stát, totální válka (9. 4) 9) Leviathan (16. 4.) 10) Nomos země (23. 4.) 11) Partyzán (30. 4.) 12) Politická theologie II (7. 5.) 13) Shrnutí a diskuse (14. 5.)  

Literatura  

Der Begriff des Politischen, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 58, 1927, str. 1-33; 3. rozšířené vyd. München aj. 1932; 4. zkrácené vyd. Hamburg 1933; 5. Berlin 1963 přetisk textu z r. 1932; česky: Pojem politična, přel. O. Vochoč, Brno - Praha 2007.

Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Hamburg 1938 [The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes. Meaning and Failure of a Political Symbol, přel. G. D. Schwab - E. Hilfstein, Santa Barbara (Cal.)1996].

Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln 1950 [The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, přel. G. L. Ulmen, New York 2003].

Der Staat des 20. Jahrhunderts, in: Westdeutscher Beobachter, 28. 6. 1933.

Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedanken bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin 20067 [Dictatorship. From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to Proletarian Class Struggle, přel. M. Hoelzl - G. Ward, Cambridge 2013].

Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin 20109 [The Crisis of Parliamentary Democracy, přel. E. Kennedy, Cambridge (Mass.) 1988].

Die Wendung zum totalen Staat, in: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles, 1923-1939, Berlin 20144, str. 166-179 [The Way to the Total State, in: S. Draghici(vyd.), Four Articles, 1931-1938, přel. S. Draghici, Washington 1999].

Diktatur, in: Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, vyd. G. Maschke, Berlin 1995, str. 33-37.

Ex captivitate salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47, Köln1950, str. 55-79.

Legalität und Legitimität, Berlin 20128 [Legality and Legitimacy, přel. J. Seitzer, Durham (NC) 2004].

Verfassungslehre, Berlin 201010 [Constitutional Theory, přel. J. Seitzer, Durham (NC) 2007].

Politická theologie. Čtyři kapitoly k učení o suverenitě, přel. J. Kranát - O. Vochoč, Praha 2012.

Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie, Berlin 1970 [Political Theology II: The Myth of the Closure of Any Political Theology, přel. M. Hoelzl - G. Ward, Cambridge 2008].

Římský katolicismus a politická forma, přel. L. Kollert, Praha 2013.

Staatsethik und pluralistischer Staat, in: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles, 1923-1939, Berlin 20144, str. 151-166 [Ethic of State and Pluralistic State, přel. D. Dyzenhaus, in: Ch. Mouffe (vyd.), The Challenge of Carl Schmitt,London - New York 1999, str. 195-208].

Teorie partyzána. Poznámka na okraj k pojmu politična, přel. O. Vochoč, Praha 2008.

Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat, in: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles 1923-1939, Hamburg 1940, str. 235-239 [Total Enemy, Total War, in: S. Draghici(vyd.), Four Articles, 1931-1938, přel. S. Draghici, Washington 1999].

Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, in: Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, vyd. G. Maschke, Berlin 1995, str. 269-291 [The Großraum Order of International Law with a Ban on Intervention for Spatially Foreign Powers: A Contribution to the Concept of Reich in International Law (1939-1941), přel. T. Nunan, in: T. Nunan (vyd.), Carl Schmitt: Writings on War, Cambridge 2011, str. 75-125].

Weiterentwicklung des totalen Staats in Deutschland, in: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles, 1923-1939, Berlin 20144, str. 211-217  [Further Development of the Total State in Germany, in: S. Draghici(vyd.), Four Articles, 1931-1938, přel. S. Draghici, Washington 1999].

Wesen und Werden des faschistischen Staates, in: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar - Genf - Versailles, 1923-1939, Berlin 20144, str. 124-130.  

H. Blumenberg, Die Legitimät der Neuzeit, Frankfurt a. M. 1974 [The Legitimacy of the Modern Age, Cambridge (Mass.) 1983].

E.-W. Böckenförde, Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatrechtlichen Werk Carl Schmitts, in: E.-W. Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt a. M. 20135, str. 344-367 [The Concept of the Political: A Key to Understanding Carl Schmitt's Constitutional Theory, in: D. Dyzenhaus (vyd.), Law as Politics. Carl Schmitt's Critique of Liberalism, Durham (NC) 1998, str. 37-55].

W. Böckenförde, Politische Theorie und politische Theologie, in: J. Taubes (vyd.), Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, München aj. 1983, str. 16-25.

D. Dyzenhaus, Now the Machine Runs Itself: Carl Schmitt on Hobbes and Kelsen, in: Cardozo Law Review, 16, 1994, str. 1-19.

H. Meier, Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung politischer Theologie und Politischer Philosophie, Stuttgart 20124.

H. Meier, What is Political Theology, München 2006.

A. Motschenbacher, Katechon oder Großinquisitor? Eine Studie zu Inhalt und Struktur der Politischen Theologie Carl Schmitts, Marburg 2000, str. 105-118.

A. Schnidler - F. Scholz, Die Theologie Carl Schmitts, in: J. Taubes (vyd.), Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, München aj. 1983, str. 153-173.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Mimořádně nadaný, inspirativní a vlivný, ale také mimořádně kontroverzní a problematický. Pro jedny takřka paradigmatický příklad intelektuála, který selhal, pro jiné nejmladší klasik moderního politického myšlení (Münkler, Willms), jenž zásadně ovlivnil (nejen) německou státovědu a německé poválečné zřízení (Berthold) - i tak lze stručně charakterizovat Carla Schmitta.

Nebude zřejmě přehnané, pokud jej označíme za Heideggera politické filosofie 20. století. Jeho vliv lze vystopovat u myslitelů napříč celým politickým spektrem od konzervativců po radikálně levicové teoretiky.

Cílem kurzu je zmapovat klíčová témata jeho politického myšlení.