Charles Explorer logo
🇬🇧

Descartes: Regulae ad directionem ingenii II

Class at Faculty of Arts |
AFS500129

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

"Pravidla pro vedení rozumu" představují nejrozsáhlejší a nejucelenější podání koncepce Descartovy metody a "logiky vědeckého zkoumání" a jako taková jsou důležitým klíčem pro náležité porozumění Descartovým hlavním publikovaným filosofickým i vědeckým textům. Seminář bude mít podobu detailní komentované četby a interpretace "Pravidel" č. VIII-XXI a souvisejících pasáží zejména z "Rozpravy o metodě", "Geometrie" a "Principů filosofie". Kurs je volným pokračování kursu "Descartes: Pravidla pro vedení rozumu" proběhnuvšího v ZS 2014/15.

Budeme pracovat s bilingvním latinsko-českým vydáním "Pravidel" (Praha: OIKOYMENH 2000) a s českými, resp. bilingvními vydáními dalších Descartových textů. Náročnost práce bude odpovídat úrovni ukončeného bakalářského studia filosofie. Elementární znalost latiny (a v menší míře francouzštiny) je výhodou, nikoli však podmínkou.