Charles Explorer logo
🇬🇧

Tutorial I

Class at Faculty of Arts |
AFS500136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o předmět bez pravidelné výuky s doporučenou dobou absolvování nejpozději ve druhém ročníku studia.

Cílem předmětu je:

(a) posílit individuální vedení studentů;

(b) pomoci jim v obsahové i časové organizaci jinak dosti volně koncipovaného navazujícího magisterského studia;

(c) vést je k tomu, aby začali včas soustavně pracovat na své diplomové práci, neodkládali její dokončení a zbytečně neprodlužovali své studium.

Standardně je vyučujícím vedoucí diplomové práce. V odůvodněných případech pak jiný interní zaměstnanec

ÚFaR, případně některý z externích vyučujících pravidelně zajišťujících povinné a povinně volitelné předměty studia filosofie na ÚFaR.

Absolvování Tutorialu I je podmínkou zápisu do „Diplomového semináře“. Smyslem je vést studenty k tomu, aby již při zápisu do Diplomového semináře měli nějakou část své práce hotovu, nebo měli o své práci jasnější představu.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.