Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Seminar

Class at Faculty of Arts |
AGL100018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Bakalářský seminář je určen studentům, kteří se připravují na psaní bakalářské práce či jsou v prvních fázích jejího zpracování. Skládá se jednak ze skupinových seminářů, jednak z individuálních konzultací s vedoucím práce.

Cílem seminářů je podpora při formulování tématu a volbě metody, rozvržení, formálním zpracování práce atd. Součástí je také obhajoba zvolených postupů v diskusi s ostatními účastníky semináře.

Obsah konzultací se odvíjí od tématu a postupu konkrétní práce.

Study programmes