Charles Explorer logo
🇬🇧

Thesis Seminar

Class at Faculty of Arts |
AGL500001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je usnadnit studentům psaní jejich diplomové práce a vést je k osvojování zručnosti, které jim pomůžou v dalším profesním životě. Témata, kterým se budeme věnovat, lze rozdělit na všeobecná a specificky akademická.

Všeobecná témata se týkají zručností a postupů, které se neomezují na filologickou práci. Sem patří např. využívání nástrojů usnadňujících práci s textem (OCR, strojový překlad, AI) a zásady time managementu.

V rámci zlepšování specificky akademických zručností se budeme věnovat vyhledávání a třídění sekundární literatury, akademickému čtení, zásadám filologické akribie, dále akademickému psaní a editování textů.

Seminář také zajistí studentům podporu při volbě koncepce práce, koncipování jednotlivých kapitol a dílčích závěrů, formulování úvodu, závěrů a resumé.

Study programmes