Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar - Spanish

Class at Faculty of Arts |
AHP500049

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář povedou prof. Housková (literárně orientované práce) a doc. Čermák (lingvisticky orientované práce). Literárně a lingvisticky zaměřené semináře se v LS 2023/24 konají nezávisle na sobě, v jinou dobu

Úvodní hodina

Prezentace semináře a jeho cílů. Pravidla k diplomové práci.

Metodologické hodiny

Charakter odborné filologické práce, kompozice diplomové práce, odborný styl.

Práce s odbornými texty jiných autorů. Formální úprava diplomové práce.

Komentovaná bibliografie (lingvistický seminář)

Každý student odevzdá 10 bibliografických položek k DP s krátkým komentářem.

Prezentace studentů

V ústní prezentaci každý student představí jednak základní pojetí svého tématu v diplomové práci a jednak metodologické otázky a potíže, zajímavé pro všechny diplomanty. V diskusi budou prezentaci komentovat všichni přítomní studenti a v závěru připojí své připomínky pedagog.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Diplomový seminář je určen studentům navazujícího magisterského studia oboru hispanistika, kteří mají zadanou diplomovou práci a pracují na ní (případně pro ty, kteří si práci právě zadávají; semináře se nemůže účastnit student, který ještě nemá představu o tématu práce). Seminář je jednak seznámí se základními pravidly psaní odborné práce (citace, bibliografie apod.), jednak jim umožní představit připravovanou práci kolegům a diskutovat o ní s nimi (počítá se s tím, že práce jsou v různém stadiu přípravy).

Study programmes