Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Ancient Era

Class at Faculty of Arts |
AHS110005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem kursu je soustavný výklad dějin antického Řecka a Říma od příchodu řeckých kmenů do Řecka do vzniku principátu (dalším obdobím se podrobněji věnují kursy Seminář k dějinám starověkého Říma a Dějiny pozdní antiky). Historický vývoj Řecka i Říma má být představen v dostatečné komplexnosti, tedy z aspektů politicko-mocenských, sociálně ekonomických i kulturních tak, aby se ozřejmily vnitřní i vnější podmínky existence a faktory historického vzestupu i následné transformace ojedinělého světodějného fenoménu, jakým řecká a římská civilizace nesporně byla.

Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak své dějiny vnímali sami Řekové a Římané, a jaké jsou možnosti moderního bádání tyto dějiny poznat.