Charles Explorer logo
🇬🇧

History, Memory and Education

Class at Faculty of Arts |
AHS110333

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr 2020/2021

1)      Jak se zachází s minulostí ve veřejném prostoru?

2)      Návštěva výstavy ReporTvář o Juliu Fučíkovi a jeho díle (Vítkov, Národní muzeum), diskuze s kurátorem expozice.

3)      Jak se zachází s minulostí ve školním a občanském vzdělávání?

4)      Studium konkrétních kauz (např. reflexe vzpomínání na havárii v jaderné elektrárně Černobyl v popkultuře, literatuře a historiografii) dle výběru studentů.

5)      Diskuze nad tématy bakalářských a diplomových prací.

6)      Studium konkrétních kauz (např. debat o relativizaci komunistické minulosti) dle výběru studentů.

7)      Návrhy vzdělávacích projektů s tématem minulosti.

8)      Četba teoretických textů I. – dle výběru studentů.

9)      Četba teoretických textů II. – dle výběru studentů.

10)   Prezentace vzdělávacích projektů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na současnou populární historickou kulturu. S důrazem na co nejširší škálu médií sleduje, jak a k čemu česká společnost využívá historii. Seminář má interdisciplinární charakter a propojuje perspektivy různých oborů, které se mohou zabývat přítomností historie ve veřejném prostoru (didaktika, historiografie, filmová a literární teorie, paměťová studia, sociální psychologie, teorie médií aj.). V návaznosti na tyto perspektivy seminář programově překračuje hranice akademické vědy směrem k popularizaci a vzdělávání ve veřejném prostoru, promýšlí možnosti aplikace vědeckých poznatků i metod a jejich zapojení do sociální praxe. Studenti dostanou příležitost si prakticky vyzkoušet, jak by se historie mohla prezentovat ve veřejném prostoru. Součástí semináře jsou návrhy popularizačních a vzdělávacích projektů.

Seminář se snaží rozvíjet dovednosti, jež jsou použitelné v praxi. Snaží se historika vybavit tak, aby mohl vést poučný dialog s dalšími profesemi, které se podílejí na formování historické kultury (aktivisté, filmaři, muzejníci, učitelé dějepisu ad.).

Seminář je otevřen též pro studenty, kteří zvažují obdobně zaměřené bakalářské a diplomní projekty.

Study programmes