Charles Explorer logo
🇬🇧

Early medieval Czech history in Central European context

Class at Faculty of Arts |
AHS606058

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen zájemcům o hlubší studium dějin nejstaršího českého středověku (rámcově do roku 1200, výjimečně mladšího) s přesahy do historie střední Evropy v odpovídajícím období.

V rámci kurzu bude především probíhat tvůrčí debata týkající se jednak obecně studia středověku na zadaná témata, jednak usilující o přesnější terminologická vymezení souvisejících pojmů a poznání metodologických specifik bádání o daném období a regionu. V ideálním případě se předpokládá debata nad novou literaturou a dílčími zájmy účastníků kurzu.

Výstupem kurzu budou absolventské práce odpovídající profilu studijního plánu každého účastníka.

Study programmes