Charles Explorer logo
🇬🇧

Overview of the History of Old Italian Literature I

Class at Faculty of Arts |
AIT200005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

a) PŘEHLED VÝVOJE STARŠÍ ITALSKÉ LITERATURY I

Evropská kultura po roce 1000.

Počátky: literární texty v latině, francouzštině a okcitánštině

Počátky: literární texty v italském volgare.

Sicilská škola, toskánská škola.

Stilnovismus, komicko-realistické básnictví, počátky prózy.

Dante: opere minori.

Dante: Božská komedie.

Petrarca: latinská díla.

Petrarca: Canzoniere.

Boccaccio: opere minori.

Boccaccio: Dekameron.

Menší autoři, próza 14. století.

Quattrocento: nástup latinského humanismu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Syntetický přehled vývoje italské literatury od počátků do 17. století s důrazem na střídání slohových kategorií a proměny

žánrového systému.