Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Practice - Croatian II

Class at Faculty of Arts |
AJS1000349

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět je zaměřen na osvojení základů chorvatské ortografie a čtení textu, na zvládnutí základů gramatiky chorvatského jazyka se zaměřením na rozvíjení primárních komunikačních schopností, na osvojování základní slovní zásoby a konverzační cvičení.

Cílem předmětu je, aby posluchač zvládl základy fonetického systému chorvatštiny, základní deklinační vzory podstatných a přídavných jmen, zájmen, časování v přítomném čase. V předmětu budou probírána témata, která se bezprostředně dotýkají každodenního života.