Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and cognition

Class at Faculty of Arts |
ALINP101B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obecný úvod do studia podstaty jazyka, koncipovaný z hlediska základní kontroverze moderní jazykovědy: jazyk jako typ mentálního a společenského chování a specifická manifestace našeho kognitivního vybavení, nebo jako autonomní komputační systém nezávislý na našem kognitivním aparátu a komunikačních potřebách. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách, s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou, a získají potřebný přehled o širších souvislostech mezi jazykovým systémem, společenskou komunikační praxí, lidskou kognicí a fungováním mozku. Struktura předmětu povede studenty k tomu, aby se naučili samostatně přemýšlet o tom, co znamená, že člověk "umí" svůj rodný jazyk, a jak takovou znalost můžeme vysvětlit.

Sylabus je nahrán v Moodlu.

Study programmes