Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma seminar I

Class at Faculty of Arts |
AMS500004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je představit studentkám a studentům ve vzájemné diskusi klíčové práce oblasti paměťových institucí a kulturního dědictví a dále rozvíjet individuální projekty diplomových prací studentek a studentů. Úvodní

část semináře bude věnována četbě a diskusi na témata vybraných textů ze současnosti i klíčových prací minulosti. Ta budou vybírána tak, aby co nejvíce korespondovala s tématy konkrétních diplomových prací.

Následná druhá část semináře bude věnována prezentaci a rozpracovávání konkrétních témat jednotlivých projektů diplomových prací do podoby diplomových tezí. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její mezinárodní charakter / angličtina.