Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma seminar II

Class at Faculty of Arts |
AMS500005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je práce se studentkami a studenty na konkrétních diplomových pracích, zejména pokud jde o

řešení metodologických či technických problémů. Během semináře budou postupně prezentována a diskutována témata a podoba připravovaných magisterských diplomových prací. Vedoucí diplomového semináře bude moderovat diskusi, určovat pořadí prezentací dle míry rozpracovanosti a nutnosti řešit metodologické či další problémy. Výstupem semináře by měla být připravená a odevzdaná diplomová práce.