Charles Explorer logo
🇬🇧

Curatorship

Class at Faculty of Arts |
AMSV00011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět odpoví na otázku, kdo je kurátor, jaká je jeho role v muzeu a jaké jsou jeho každodenní povinnosti s důrazem na budování sbírky. Předmět seznámí posluchače se základní legislativou, kterou je kurátor povinen se

řídit. Vysvětlí rozdíl mezi sběratelem a kurátorem, bude se zabývat i základními etickými principy. Předmět prakticky vysvětlí rozdíl práce mezi kurátorem v malém, státním a specializovaném muzeu. Předpokladem realizace předmětu je pravidelné (většinou) online zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť alespoň na jedno z probíraných témat. Hlavními pilíři předmětu je především: 1) charakteristika práce kurátora, konkrétní popis činností, 2) nové trendy a proměny práce kurátora. Předpokladem každoroční realizace předmětu je pravidelné (většinou online) zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť alespoň na jedno z probíraných témat.

Hlavní témata: 1. Kurátor, základní vysvětlení pojmu a vývoj kurátorství v dějinách, pojetí práce kurátora v regionálním, státním a specializovaném muzeu. 2. Legislativa s důrazem na zákon č. 122/2000 Sb. – Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 3. Etika a kurátor (etický kodex kurátora) 4. Sběratelství vs. kurátorství 5. Kurátor a sbírka I (s důrazem na akvizice) 6. Kurátor a sbírka II (s důrazem na zpracování sbírky, včetně představení základních muzejních evidenčních systémů) 7. Kurátor a sbírka III (s důrazem na uložení předmětů a využití sbírky pro výstavní činnost) 8. Kurátor a sbírka IV (popularizace, vědecká činnost a edukace) 9. Nové trendy v práci kurátora (s důrazem na kreativní průmysl) 10.–12. exkurze, praktická ukázka práce v muzeu