Charles Explorer logo
🇬🇧

Exhibitions

Class at Faculty of Arts |
AMSV00021

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Student se během tohoto předmětu seznámí se základními pojmy v oblasti výstavnictví, dále dostane podrobný vhled do jednotlivých oblastí přípravy výstavních projektů, včetně rozdílů mezi výstavami a stálými expozicemi. Součástí bude představení výstavních přístupů v nejnovějších světových trendech. Základní představení tématu výstavnictví obsáhne nejen otázku tématu a jeho odborné přípravy, ale také dalších fází a oblastí přípravy výstav, jako jsou kooperace a role architekta, grafika, multimédií, nových prezentačních trendů, ale i praktických otázek realizace výstav, na což může přirozeně navazovat také praktický předmět Praxe: výstavnictví. Předpokladem realizace předmětu je každoroční pravidelné (většinou online) zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť alespoň na jedno z probíraných témat. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její mezinárodní charakter / angličtina. Témata jednotlivých hodin:

1) Úvod do výstavnictví, základní pojmy, role během příprav výstav

2) Téma výstavy, aktuální trendy, propojení se současností, rozdíl mezi tématy krátkodobých výstav a stálých expozic

3) Odborná příprava výstavy, fáze odborné práce. Námět, libreto, scénář, technický scénář, autorský dozor

4) Architektura výstavy, příprava interiéru, architektonický projekt, mezinárodní trendy

5) Grafika a výtvarné řešení, propojení tématu, prostorového řešení a grafiky, písmo, panel, popisek

6) Informace vs. emoce, light design, psychologie návštěvníka, cílové skupiny

7) Nová média ve výstavách, využití AV technologií, investice, kreativa vs. provoz a udržitelnost

8) Aktivizace návštěvníka, programy, interaktivita, expozice vs. virtuální muzeum, přístup k návštěvníkům se specifickými potřebami

9) Mezinárodní trendy, aktuální výstavy a expozice, nové trendy ve výstavnictví

10) Kritika výstavy, recenze a zpětná vazba, praktická hodina s prací studentů

11) Kritika výstavy, recenze a zpětná vazby, praktická hodina s prací studentů

12) Závěrečná hodina, shrnutí, diskuse