Charles Explorer logo
🇬🇧

Public history

Class at Faculty of Arts |
AMSV00023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se skládá z kombinace čtení základních textů z oblasti public history a paměťových studií a praktických sond do aktuální kultury vzpomínání. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o základních principech fungování současné kultury vzpomínání a schopností se v ní orientovat a porozumět místu muzejních institucí v kultuře vzpomínání. Hlavní pilíře předmětu jsou především v těchto oblastech: 1) média paměti, 2) politiky paměti, včetně konkrétních příkladů, 3) menšinové perspektivy a aktuální trendy, demokratizace paměti. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její mezinárodní charakter / angličtina.

Hlavní témata: 1. Public history jako disciplína 2. Paměťová studia jako disciplína 3. Média paměti: film 4. Média paměti: pomníky, architektura a výtvarné umění 5. Média paměti: pamětnické svědectví 6. Turismus a paměť 7. Kontroverze jako součást kultury vzpomínání 8. Paměť holokaustu 9. Politika paměti 10. Demokratizace kultury vzpomínání 11. Menšinové perspektivy v kultuře vzpomínání 12. Paměť v éře antropocénu