Charles Explorer logo
🇬🇧

New media in museums

Class at Faculty of Arts |
AMSV00024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti a studentky se seznámí se základními pojmy a charakteristikami nových médií a naučí se rozumět principům, které nová média spojují. Předmět jim na četných příkladech poskytne vhled do využívání nových médií a technologií v konkrétních muzejních projektech. Představeny budou základní oblasti přístupu k novým médiím: 1) modularita nových médií, 2) otázky interaktivty a přístupu k návštěvníkům, včetně virtuálního prostoru, 3) obsahy a jejich napojení na nové formy, 4) hra jako fenomén. Zaměříme se nejen na výstavy, ale i na doprovodné programy nebo na participativní aktivity. Na konci kurzu absolventi a absolventky dokážou zhodnotit, v jakých situacích jsou nová média v muzeích využitelná, jaké mají přínosy a jaká naopak rizika. Důraz bude kladen na praktickou rovinu tématu a studenti a studentky budou vedeni k tomu, aby dokázali alespoň v základu navrhnout nějakou novomediální aktivitu nebo kriticky analyzovat existující řešení.

Sylabus 1. Úvodní hodina

Prezentace předmětu a cílů výuky, nastavení očekávání, představení zápočtu a ujasnění pravidel spolupráce 2. Co jsou nová média?

Teorie, představení pojmů, technologie versus obsah, hlavní teoretici nových médií 3. Tvárnost a modularita nových médií

Flexibilita nových médií a ústřední role počítače v kontextu aktuálních trendů v muzeích 4. Interaktivita

Co je a není interaktivita. Aktivní uživatel, hands-on versus minds-on interaktivita. Co je kvalitní muzejní zážitek? 5. Multimediální obsah

Kombinování obsahů, intertextualita a metatext 6. Nová média a návštěvník

Návštěvník v novomediálním muzeu – jeho očekávání, zkušenosti. Význam informační, mediální a digitální gramotnosti v kultuře. Přínosy a rizika. Návštěvník se specifickými potřebami. 7. Virtuální výstavy

Typologie virtuálních výstav, institucionální cíle, edukační cíle virtuálních výstav. Specifika online prostředí pro komunikaci muzejního obsahu. Databáze a cross-institucionální projekty. 8. Virtuální výstavy

Praktická práce v nástroji INDIHU Exhibition. Specifika tvorby virtuálních výstav a nároky na muzejníky. 9. Hra v muzeu

Co je hra a její potenciál v muzeu. Specifika her u konkrétních návštěvnických skupin. Využívání her v českých muzeích a virtuálních výstavách. 10. Hra v muzeu

Vybrané typy her pro využití v muzeu – kvízy a faktografické hry, rolové hry, hra ovlivňující prostředí, fyzická hra, kreativní hry, hry s otevřeným koncem. 11. Limity a omezení nových médií

Diskusní hodina – jaká pozitiva nová média muzeím přinášejí? Jakým čelí problémům? 12. Závěrečná hodina

Reflexe kurzu, s čím z kurzu odcházíme, jak můžeme využít informace z kurzu v praxi