Charles Explorer logo
🇬🇧

Economics, finance, strategic management

Class at Faculty of Arts |
AMSV00035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je naučit posluchače základní dovednosti, strategie a postupy při finančním plánování a ekonomickém řízení kulturních institucí, seznámit ho se základní legislativou platnou pro rozpočtové, příspěvkové a další druhy organizací působící v kultuře. Získáváním prostředků z možných zdrojů. Postupy a pravidly při zadávání veřejných zakázek. Problematikou investic, systémem kontroly a auditu ve veřejné správě a dalšími postupy a metodami potřebnými pro finanční řízení kulturních institucí. Hlavní pozornost bude věnována tematickým blokům:

1) způsoby financování – institucionální vs. projektové/účelové,

2) příprava rozpočtů a zpětná vazba finančního zdraví instituce,

3) role kultury v rámci ekonomiky společnosti,

4) modely financování. Témata jednotlivých hodin: Úvod do ekonomického řízení kulturních institucí. Legislativní rámec ekonomického fungování kulturních institucí. Finanční plány a strategie, sestavování a řízení rozpočtu. Zadávání veřejných zakázek. Základní zdroje financování kultury. Sponzoring a fundraising. Granty, projekty, prostředky EU. Investice ve státní a veřejné správě. Vnitřní organizační a řídící normy. Audit a kontrola. Role kultury v ekonomickém fungování státu, multiplikační efekt. Modely financování kultury v zahraničí.