Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice in the museum: Didactic seminar – project

Class at Faculty of Arts |
AMSV00041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy muzejníků formou pozorování edukačních programů ve vybraných muzejních institucích, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech muzejní edukační praxe, jako jsou např. vytváření edukačního programu, metodika práce se skupinou, výběr a adaptace materiálů, spolupráce se školami apod. Kurz je propojen s předmětem Edukační činnost muzeí, v jehož rámci se studenti seznamují s historiografickými, muzeologickými a didaktickými koncepty, které návazně ověřují pozorováním a aplikací v praxi.